Forsiden

GILLELEJE BYORKESTER

Parkvejens skole 3250 Gilleleje , ny aula
Vi spiller hver tirsdag
enkeltundervisning 15.00 til 18.00
Juniorer og seniorer 18.45-21.00 samspil

Foreningen er almennyttig og åben for enhver som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningen Gilleleje Byorkester er medlem af LOF

Medlemskontingent kr 900.- halvårligt

Læs mere på hjemmesiden om os eller ting til orkesterets formand Pia Jarvad tlf 29 27 10 05 eller send en email pia@jarvad.dk