Historie

Lidt af Gilleleje Byorkesters historie

Gilleleje Byorkester regner 5. maj 1982 som sin fødselsdag, da blev orkesteret startet på den stiftende generalforsamling. Men egentlig var orkestret startet tidligere. For før generalforsamlingen bekræftede orkesterlederen Jan Crillesen overfor Dronningmølle og Omegns Borgerforening, at: “Græsted Brass Band” ville spille til byfesten den 4. juli 1982, og ligeledes før havde Græsted-Gilleleje Kommune givet tilladelse til navnet: Græsted-Gilleleje Byorkester dog uden, at vi måtte bruge byvåbenet. At være et byorkester forpligter. Det blev den valgte formand, John Poulsen, der skulle sørge for det. Det gjorde han ved at få ansat en dirigent og ved, at orkesteret kom ind under aftenskoleloven, og ved både selv at spille med og få sin datter til det. Som dirigent blev ansat Carl Johan Andersen, der ud over at være en god dirigent også var billig. En sæson for en kasse cigarer. I 1984 afløstes han af Harry Breinholst, der var med til sammen med formanden at starte traditionen: Plejehjemskoncerter – en tradition, der stadig lever i bedste velgående. Senere kom dirigenterne: Orla Christensen, Jan-Erik Svarfvad, Flemming Kejs, Ebbe Madsen og Dorthe Werenskiold. Vores seneste dirigent Jacob Sørensen sætter vi megen pris på, så vi håber han er langtidsholbar.

I begyndelsen havde vi et stort arrangement – Kanalfesten – som blev klaret med hjælp af musikere fra andre orkestre. For første gang havde byorkesteret et ensartet præg, alle var i ens T-shirts, som Tuborg venligst havde leveret. Hele orkestret syntes selv, at de så rigtig pæne ud. Men det syntes Gillelejes daværende borgmester Svend Aage Nielsen ikke. “Et byorkester – der reklamerer for Tuborg – føj!” Senere har orkesteret både fået gallauniformer og sommeruniformer og til dels tyroleruniformer.

Siden starten har orkestret haft mange opgaver: Spillet på Plænen i Tivoli, medvirket i filmen ”Krummerne 2”, været kongelig musikleverandør ved at spille Gillelejevalsen for Dronningen og den israelske præsident, spillet til friluftsgudstjenester i pinsen og spillet sammen med Osby Blåslag både i Gilleleje og i Osby – Sverige. De senere år har orkesteret spillet danse- og tyrolermusik for mange sang- og danseglade mennesker.

Sir Tragram

Se bogen her